Diensten

Loonbedrijf P. Pijnenburg en Zn. BV werkt vooral voor overheden, aannemers en particulieren. Wij worden ingeschakeld voor:


Grondwerkzaamheden
Voor alle voorkomende grondwerken hebben wij de juiste machines in huis. Voor grondverzet, graafwerkzaamheden en grondbewerkingen als spitten, frezen en inzaaien. Ook ingraven van kabels en leidingen en het uitgraven van sloten en putten. Inclusief aantrillen en egaliseren, verhardingswerkzaamheden en sloopwerkzaamheden.

Loonwerk en landbouw
Loonbedrijf P. Pijnenburg en Zn. BV verzorgt agrarisch werk, zoals dorsen van granen, grondbewerking en slootonderhoud. 

Transport en containers
Wij zijn uitgerust met het juiste materiaal voor alle transportwerkzaamheden onder alle voorkomende omstandigheden, ook voor transport met kraanwagen. Verhuur van open afvalcontrainers voor het verwerken van afvalstromen en gescheiden aanbieding aan de verwerkers. Containers voor grofvuil, bouw- en sloopafval, groenafval, hout, puin, grond en tuinafval.

Cultuurtechnische werken
De aanleg, inrichting en het beheer van landschap in landelijke en stedelijke gebieden. Opdrachtgevers schakelen ons in voor onder andere de aanleg van parken, de aanleg van sportvelden en het inrichten van openbaar groen. Inclusief aanleg van begrazingszones en aanleg van kikkerpoelen.

Groenonderhoud
Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen in openbare of semi-openbare ruimten en terreinen. Van groot onderhoud tot het aanleggen van tuinen en bospercelen. Inclusief het versnipperen en afvoeren van snoeihout, ruimen van bladafval en uitfrezen van boomstronken. Loonbedrijf P. Pijnenburg en Zn. BV werkt nauw samen met Nouwens Groenprojecten, een modern, allround hoveniersbedrijf voor advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin of buitenruimte.

Onderhoud waterwegen
Maaien van bermen, taluds en sloten. Ook voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw sloten en het opnieuw profileren van uw talud.

Onderhoud sportvelden
In opdracht van gemeenten en sportclubs onderhouden wij diverse sportvelden. Inclusief aanleg, doorzaaien en bezanden.

Gladheidsbestrijding
Bestrijding van gladheid door sneeuw en ijs in de wintermaanden. De gladheidsbestrijding kan zowel op afroep als in de vaste route ingepland worden.