CO₂-Prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid staan bij Loonbedrijf P. Pijnenburg & Zn. BV hoog op de agenda. Wij maken structureel werk van CO₂-reductie binnen onze bedrijfsvoering. De CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de keten. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds maart 2011 is het beheer en verdere ontwikkeling van de CO₂-Prestatieladder ondergebracht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vindt u hier: www.skao.nl.

Loonbedrijf P. Pijnenburg & Zn. BV heeft als onderdeel van het beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In dit kader is Loonbedrijf P. Pijnenburg & Zn. BV gecertificeerd volgens de CO₂-Prestatieladder. Doel is om de relatieve uitstoot van CO₂ te verlagen.

Meer weten? Lees meer over CO₂-reductie.

 

 

CO2-Prestatieladder