Bermen maaien

Het maaien van weilanden, grasvelden, bermen en openbaar groen. Ook voor moeilijker of slecht bereikbare plaatsen.